คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

17.00 น.

คำศัพท์ภาษาไทย

การนับเลขและเวลา ›

ภาษาเวียดนามเหมื่อยไบ๋เส่อ

1