คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

14.00 น.

คำศัพท์ภาษาไทย

การนับเลขและเวลา ›

ภาษาเวียดนามเหมื่อยโบ๊นเส่อ

1