ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "12.00 น. เที่ยง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "การนับเลขและเวลา" เหมือนกับ "12.00 น. เที่ยง"   ได้แก่