12.00 น. เที่ยง

คำศัพท์ภาษาไทย

การนับเลขและเวลา ›

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยฮายเส่อ

1