11 โมง

คำศัพท์ภาษาไทย

การนับเลขและเวลา ›

ภาษาเวียดนาม เหมื่อยหมดเส่อ

1

11 โมง