ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "100,000"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "100,000"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
830,ปา สือ ซาน ว่าน
สือ จิ่ว
16,อี๋ ว่าน ลิ่ว เชียน ซื่อ ไป่ ป่า สือ อี
1,000,ไป่ ว่าน
หายเร็วๆนะ / รักษาสุขภาพด้วยสือ - สิ่น - ซึ๊ก - แขว่
ฉันมีเงินติดตัวอยู่ 100,000 กีบtôi có một trăm nghìn kịp trong túi.
4,ซื่อ เชียน ชี ไป่ เอ้อร์ สือ ซาน