ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "10 โมง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "10 โมง"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
11 โมงเหมื่อยหมดเส่อ
19.00 น.เหมื่อยชิ้นเส่อ