ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "1,000,000"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "1,000,000"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
16,อี๋ ว่าน ลิ่ว เชียน ซื่อ ไป่ ป่า สือ อี
100,สือ ว่าน
ปา ไป่ จิ่ว สือ
830,ปา สือ ซาน ว่าน
4,ซื่อ เชียน ชี ไป่ เอ้อร์ สือ ซาน