1,000,000

คำศัพท์ภาษาไทย

การนับเลขและเวลา ›

ภาษาเวียดนาม ไป่ ว่าน

1