ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "02-299-5319"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    02-299-5319

    ภาษาเวียดนาม không-hai hai-chín-chín năm-ba-mộ-chín

    Listen to voicemalefemale