02-299-5319

คำศัพท์ภาษาไทย

การนับเลขและเวลา ›

ภาษาเวียดนาม không-hai hai-chín-chín năm-ba-mộ-chín

1