ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ไม่สบายหรือเปล่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม่สบายหรือเปล่า

    ภาษาเวียดนาม คง - แขว่ - อ่า

    หมวดหมู่ สุขภาพ