ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ไป / ไม่ไป"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไป / ไม่ไป

    ภาษาเวียดนาม Uhm, đi / Không, không đi

    หมวดหมู่ การค้าขาย