ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "โรงพยาบาล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โรงพยาบาล

    ภาษาเวียดนาม เบ๋งเหวียน

    หมวดหมู่ การเดินทาง