ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "เงาะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เงาะ

    ภาษาเวียดนาม Trái chôm chôm

    หมวดหมู่ ผลไม้