ห้างสรรพสินค้า

คำศัพท์ไทย – เวียดนาม

การเดินทาง ›

ภาษาเวียดนาม เซียวถิ

1

ห้างสรรพสินค้า ภาษาเวียดนาม คืออะไร - คำศัพท์ไทย – เวียดนาม