ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "หายเร็วๆนะ / รักษาสุขภาพด้วย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หายเร็วๆนะ / รักษาสุขภาพด้วย

    ภาษาเวียดนาม สือ - สิ่น - ซึ๊ก - แขว่

    หมวดหมู่ สุขภาพ