ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ส้มโอ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ส้มโอ

    ภาษาเวียดนาม Trái bưởi

    หมวดหมู่ ผลไม้