ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "สะดือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สะดือ

    ภาษาเวียดนาม Lổ rốn

    หมวดหมู่ อวัยวะ