คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

ศีรษะ

คำศัพท์ภาษาไทย

อวัยวะ ›

ภาษาเวียดนามĐầu

1