ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ลาก่อน"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  ลาก่อน

  ภาษาเวียดนาม ต่าม-เบียด

  หมวดหมู่ การทักทาย

 • 2/2

  ลาก่อน

  ภาษาเวียดนาม ต๋ามเบียด

  หมวดหมู่ การทักทาย

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ลาก่อน"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
ราคาพิเศษสา- ดั๊ก- เบียด
ฉันขอลาป่วยtôi xin phép nghĩ bệnh