ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ราตรีสวัสดิ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ราตรีสวัสดิ์

    ภาษาเวียดนาม จุ๊ก-หงู่-งอน

    หมวดหมู่ การทักทาย