คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

มือ

คำศัพท์ภาษาไทย

อวัยวะ ›

ภาษาเวียดนามBàn tay

1