มังคุด

คำศัพท์ภาษาไทย

ผลไม้ ›

ภาษาเวียดนาม Trái măng cụt

1