คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

มะพร้าว

คำศัพท์ภาษาไทย

ผลไม้ ›

ภาษาเวียดนามTrái dừa

1