ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ผ้าเช้ดตัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ผ้าเช้ดตัว"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
เสื้อผ้าหวาย
ผ้าห่มจัน
ผ้าเย็นคันแหลง
ผ้าเช็ดปากเสิ๋ย-อัน
เสื้อผ้าเด็กĐồ trẽ em
เครื่องซักผ้าไหม - สัด