ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ปลั๊ก adapter (ปลั๊ก 2 ขา / 3 ขา)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้