ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "บันได"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "บันได"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
บันไดเลื่อนcầu thang cuốn
ลิฟต์thang máy
น้อยหน่าtrái mãng cầu