• น้ำแข็ง

  ภาษาเวียดนาม
  ด๊า
  หมวดหมู่
  อาหาร

  303
  views

Related Images

คำศัพท์ไทย-เวียดนาม
คำศัพท์ไทย-เวียดนาม
คำศัพท์ไทย-เวียดนาม