ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "น้ำตาล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำตาล

    ภาษาเวียดนาม เดื่อง

    หมวดหมู่ อาหาร