ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "น้อยหน่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้อยหน่า

    ภาษาเวียดนาม Trái mãng cầu

    หมวดหมู่ ผลไม้