คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

น้องชาย

คำศัพท์ภาษาไทย

เครือญาติ ›

ภาษาเวียดนามEm trai

1