ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ทุเรียน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทุเรียน

    ภาษาเวียดนาม Trái sầu riêng

    หมวดหมู่ ผลไม้