ที่บ้านมีใครบ้าง

คำศัพท์ภาษาไทย

เครือญาติ ›

ภาษาเวียดนาม Gia đình bạn gồm những ai?

1