ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ที่บ้านมีใครบ้าง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ที่บ้านมีใครบ้าง

    ภาษาเวียดนาม Gia đình bạn gồm những ai?

    หมวดหมู่ เครือญาติ