คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

ที่บ้านฉันมี ปู่ ย่า พ่อ แม่ และน้องสาว

คำศัพท์ภาษาไทย

เครือญาติ ›

ภาษาเวียดนามGia đình tôi gồm có ông bà nội, bố mẹ, và em gái.

1