ดูแลตัวเองนะ

คำศัพท์ภาษาไทย

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนามจำ-ซ๊อก-บ่าน-เถิน

1