ฉันยังไม่ได้แต่งงาน

คำศัพท์ภาษาไทย

เครือญาติ ›

ภาษาเวียดนาม Tôi chưa có kết hôn.

1