ฉันยังเป็นโสด

คำศัพท์ภาษาไทย

เครือญาติ ›

ภาษาเวียดนาม Tôi vẫn còn độc thân.

1