ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ฉันทำงาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฉันทำงาน

    ภาษาเวียดนาม โตย-หล่าม-เหวียก

    หมวดหมู่ การทักทาย