ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "จ่ายเงินสด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จ่ายเงินสด

    ภาษาเวียดนาม จ่า -บั่ง- เตี่ยน- หมัด

    หมวดหมู่ การค้าขาย