ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "จุดรับแลกเปลี่ยนเงิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จุดรับแลกเปลี่ยนเงิน

    ภาษาเวียดนาม Chỗ nhận đổi tiền

    หมวดหมู่ การค้าขาย