ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "จมูก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จมูก

    ภาษาเวียดนาม Mũi

    หมวดหมู่ อวัยวะ