ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ง่วงนอน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ง่วงนอน

    ภาษาเวียดนาม บ่วน-หงู่

    หมวดหมู่ การทักทาย