คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คุณแต่งงานมาแล้วกี่ปี

คำศัพท์ภาษาไทย

เครือญาติ ›

ภาษาเวียดนามBạn kết hôn lâu chưa?

1