ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "คุณแต่งงานมาแล้วกี่ปี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คุณแต่งงานมาแล้วกี่ปี

    ภาษาเวียดนาม Bạn kết hôn lâu chưa?

    หมวดหมู่ เครือญาติ