คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คุณอยู่กับใคร

คำศัพท์ภาษาไทย

เครือญาติ ›

ภาษาเวียดนามBạn ở với ai?

1