ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "คุณอยู่กับใคร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คุณอยู่กับใคร

    ภาษาเวียดนาม Bạn ở với ai?

    หมวดหมู่ เครือญาติ