ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ข้าว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ข้าว

    ภาษาเวียดนาม ก๋าว (gao)

    หมวดหมู่ อาหาร