ข้าว

คำศัพท์ภาษาไทย

อาหาร ›

ภาษาเวียดนาม ก๋าว (gao)

1