ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ขอไบ ซัก คลุก 1 จาน (ข้าวหมูทอด-กัมพูชา)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขอไบ ซัก คลุก 1 จาน (ข้าวหมูทอด-กัมพูชา)

    หมวดหมู่ อาหาร