ขอให้มีความสุข (คำอวยพร)

คำศัพท์ภาษาไทย

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม จุ๊ก-หมึ่ง-แห่ง-ฟุ๊ก

1

ขอให้มีความสุข (คำอวยพร)