ขอโทษ คุณสมศรีกำลังติดสายอื่นอยู่

คำศัพท์ภาษาไทย

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม Xin lỗi, ngài Somsri đang bận nói điện thoại

1