ขอเส้นเล็กแห้ง 1 ชาม

คำศัพท์ภาษาไทย

อาหาร ›

ภาษาเวียดนาม Cho tôi 1 tô hủ tiếu khô.

1