ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ขอพูดกับคุณ..."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขอพูดกับคุณ...

    ภาษาเวียดนาม Có thể cho tôi gặp … (tên người bạn muốn liên lạc)

    หมวดหมู่ การทักทาย