ขอบะหมี่น้ำ 1 ชาม

คำศัพท์ภาษาไทย

อาหาร ›

ภาษาเวียดนามCho tôi 1 tô mì.

1