คำศัพท์ไทย-เวียดนาม

ขอบคุณ

คำศัพท์ภาษาไทย

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนามCảm ơn

1

ภาษาเวียดนามก๊าม เอิน

2