ขอบคุณ

คำศัพท์ภาษาไทย

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม Cảm ơn

1

ภาษาเวียดนาม ก๊าม เอิน

2