ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ขอบคุณ"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ขอบคุณ"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
กรุณาพูดช้าๆlàm ơn nói chầm chậm
กรุณารอสักครู่làm ơn chờ giây lát
กรุณาขับช้าๆlàm ơn lái xe chậm lại.
กรุณาพูดเสียงดังlàm ơn nói chậm hơn nữa
ขอใบเสร็จด้วยlàm ơn cho tôi biên nhận với.
ฉันสบายดี ขอบคุณโตย-เขว่-ก่าม-เกิน
กรุณาพูดซ้ำอีกครั้งbạn có thể làm ơn lặp lại không?